Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/html/index.php on line 30
Нопус

Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/shells/main_bg.php on line 35

Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/shells/main_bg.php on line 39

Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/shells/main_bg.php on line 44
За нас

Кои сме ние
НОПУС е единствената национална организация на частните собственици на имоти и професионални мениджъри на собственост в България.

Основната цел на съюза е да представлява и защитава интересите на всички собственици на жилищни, търговски и поземлени имоти в страната.

НОПУС се представлява от управителен съвет и се ръководи оперативно от експертен съвет, съставен от професионалисти в сферата на недвижимите имоти.

НОПУС е член на UIPI - Международния Съюз на Собствениците на Недвижими Имоти (Union Internationale de la Propriete Immobiliere, U.I.P.I.-A.S.B.L.), основан във Франция и понастоящем със седалище в Брюксел. Това е единствената международна организация, която защитава правата на собствениците на недвижими имоти от 1923. Международният Съюз на Собствениците на Недвижими Имоти представлява малки и средни собственици на недвижими имоти в частния сектор. Членовете на UIPI са националните сдружения с нестопанска цел на собствениците на недвижими имoти от 28 европейски страни, с многомилионна членска маса, а съща така UIPI е в контакт със сдружения на собственици на имоти от други континенти. UIPI се занимава с проблеми свързани с ползването на жилища и отдаването им под наем, данъчно облагане, енергийна ефективност на сградите, реституцията на недвижима собственост и защита, както и популяризиране на правата на собствениците на недвижими имоти в качеството им на международно признати човешки права.

В различните раздели можете да намерите информация за обединението, как да станете член, график на общи събрания, услугите, от които членове на НОПУС могат да се възползват, изменения на законодателството и всички други новини, които биха били от интерес на собствениците на имоти.

НОПУС е самоиздържащо се сдружение с нестопанска цел и е напълно независимо от всеки друг бизнес