Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/html/index.php on line 30
Нопус

Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/shells/main_bg.php on line 35

Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/shells/main_bg.php on line 39
Ползи за членовете

Какво Ви носи членството в НОПУС?

Основни правни, технически и икономически съвети и услуги за всички членове на сдружението - чрез Информационния офис на сдружението и по телефона.

Членовете на НОПУС ползват отстъпки при закупуването на застраховки, ипотечни кредити, продажба на недвижими имоти, извършване на пазарна оценка на недвижими имоти и др. по силата на специални споразумения.

Ползваните отстъпки са в размер значително по-голям от цената на платения членския внос.

В зависимост от индивидуалните си интереси и потребности всеки може да избере най-подходящия за себе си вид членство в НОПУС.