Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/html/index.php on line 30
Нопус

Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/shells/main_bg.php on line 35

Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/shells/main_bg.php on line 39
Ограничаване на Отговорност

За да се възползвате пълно от информацията и функционалностите на www.nopus.bg , Ви молим да прочетете внимателно информацията по-долу. Чрез влизането си в този сайт и неговите страници, Вие се обвързвате с условията
представени по-долу и Вашето посещение на страницата означава, че сте се запознали с тези условия и ги приемате. Ако не сте съгласни с някое от тях, моля не ползвайте този сайт.

1.Преди да се регистрирате на www.nopus.bg и да се присъедините към сдружението, Вие декларирате, че сте се запознали и сте съгласни с Етичния кодекс на организацията и нейния Устав;

2.Сдружение НОПУС - „Национално Обединине за Права и Управление на Собствеността" не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти, загуба на информация и за своевременната актуализация на страницата. Сдружението си запазва правото да поправя, променя и обновява изцяло или отчасти съдържанието на интернет страницата във всеки един момент без предварително предизвестие;

3.НОПУС запазва правото си да отхвърли молба за членство, както и да ограничава или да прекратява достъпа на потребители и членове до интернет страницата www.nopus.bg.

4.Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството. При прекратяване на членството, независимо от основанието за това, не се дължи връщане на вече заплатен членски внос.

5.Съдържанието на интернет страницата е собственост на НОПУС - „Национално Обединине за Права и Управление на Собствеността\" и е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България. Всяко копиране, възпроизвеждане или използване по друг начин на материали или части от материали от страницата, освен за лични нетърговски цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на сдружение „Национално Обединине за Права и Управление на Собствеността"

6.Сдружение НОПУС („Национално Обединине за Права и Управление на Собствеността") събира лични данни от членовете си, само когато същите са доброволно предоставени. Потребителите на интернет страницата се съгласяват, че личните данните и получената инфромация могат да бъдат използвани само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство.

7.В случай, че потребител не желае да бъде включен към списъка на получателите на информационните бюлетини, разпращани от сдружението, то същия следва да изрази това свое желание в личния си профил след регистрацията на интерент сайт-а.