Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/html/index.php on line 30
Нопус

Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/shells/main_bg.php on line 50

Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/shells/main_bg.php on line 54
Основни характеристики

Този членски план е най-подходяща за:

  • Чужденци - настоящи и бъдещи собственици на недвижим имот в България

Основните предимства включват:

  • Всички ползи от членството тип 2
  • Безплатна регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД) от правни и счетоводни специалисти на НОПУС (без да се включват таксите, дължими към държавните органи за регистрацията)
  • Безплатна данъчна консултация при стартиране на дейността на дружеството.