Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/html/index.php on line 30
Нопус

Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/shells/main_bg.php on line 50

Warning: Creating default object from empty value in /home/nopus/www/www/shells/main_bg.php on line 54
Основни характеристики

Този членски план е най-подходяща за:

 • Всяко местно или чуждестранно юридическио лице, което притежава или управлява имоти в България

Основни преимущества:

 1. Устен правен съвет относно всички въпроси, засягащи недвижимите имоти.
 2. Консултация с експерти на НОПУС по въпроси засягащи следните теми:
  - Продажби и Маркетинг
  - Интериорен дизайн
  - Фасилити Мениджмънт
  - Счетоводство
  - Оценка на недвижим имот
  - Застраховки и помощ при определяне на застрахователна стойност и обработване на щети
  - Консултация относно недобросъвестни наематели и неуредените наеми
 3. "Гореща линия", от понеделник до четвъртък между 16 и 18 ч., на телефонния номер на сдружението.
 4. Право за участие в програмата с отстъпка за членовете на обединението - НОПУС членска карта, разпространявани чрез основните ни представителства, която предоставя различни услуги на цени с намаление, като пазарна оценка недвижим имот, премествания, и т.н.
 5. Тримесечен информационан бюлетин на НОПУС, предоставящ информация и анализ на пазара на недвижими имоти в България.
 6. Пълен достъп до нашата онлайн библиотека, ексклузивна само за членовете на НОПУС, което позволява на нашите членове да имат неограничен достъп по време на членството си до пълен списък от документи, свързани с недвижими имоти и сгради в България: закони, нормативни актове, директиви, примерни договори, като например, договори за наем и др
 7. Правна помощ в други страни чрез мрежата на международната асоциация UIPI